Spolek vinařů

Dunajovské kopce

Základní myšlenka

Dunajovské kopce – spolek vinařů. Je otevřený spolek vinařů z obcí Březí u Mikulova a Dolních Dunajovic, kteří vyrábějí víno z hroznů vypěstovaných v katastru právě těchto dvou podpálavských obcí.

Základní myšlenkou pro vytvoření spolku byla touha propojit vinaře ze dvou vinařských vesnic, kteří čerpají z jedinečného terroir okolních dunajovských vrchů a zprostředkovat návštěvníkům obcí Březí u Mikulova a Dolní Dunajovice plnohodnotné zážitky a komplexní služby.

O nás

    Viniční tratě

    • Dunajovský kopec

      Dunajovský kopec

    • Kraví hora

      Kraví hora

    • Liščí vrch

      Liščí vrch

    • Mlýnská

      Mlýnská

    • Ořechová hora

      Ořechová hora

    • Plotny

      Plotny

    • Pod slunným vrchem

      Pod slunným vrchem

    • Zimní vrch

      Zimní vrch

      Charakteristika podloží

      Dunajovské kopce (Dunajovické kopce, Dunajovické vrchy), národní přírodní památka zasahující do katastru obcí Dolní Dunajovice, Březí u Mikulova, Brod nad Dyjí a Dobré pole, nemůže svou velikostí konkurovat sousední „velké“ Pálavě. Kvalitativně však představuje neméně zajímavé prostředí pro pěstování révy vinné.

      Půdní podloží je zde tvořeno třetihorními mořskými sedimenty, především vápenitými jílovci a pískovci, které místy překrývají spraše. Díky takto unikátní půdě mají vína z Dunajovských kopců jedinečný a nezaměnitelný charakter.

      Dunajovský kopec - Dolní Dunajovice

      Dd Dunajovskykopec 01
      Dd Dunajovskykopec 02
      Dd Dunajovskykopec 03

      Zimní vrch - Dolní Dunajovice

      Dd Zimnivrch 01
      Dd Zimnivrch 02

      Pod slunným vrchem - Dolní Dunajovice

      Dd Podslunnymvrchem 01
      Dd Podslunnymvrchem 02
      Dd Podslunnymvrchem 03

      Plotny - Dolní Dunajovice

      Dd Plotny 01
      Dd Plotny 02

      Mlýnská - Dolní Dunajovice

      Dd Mlynska 01
      Dd Mlynska 02
      Dd Mlynska 03

      Kraví hora - Dolní Dunajovice

      Dd Kravihora 01

      Liščí vrch - Březí

      B Liscivrch 01
      B Liscivrch 02
      B Liscivrch 03

      Ořechová hora - Březí

      B Orechovahora 01
      B Orechovahora 02

      Proč Dunajovské kopce?

      Národní přírodní památka Dunajovické kopce se rozkládá na výměře 107,16 ha v Dunajovických vrších, které náležejí Dyjsko-svrateckému úvalu. Nachází se na západním svahu Zadního dunajovického hřbetu a její součástí jsou kóty Malá Slunečná (275 m n. m.), Jánská hora (280,5 m n. m.), Liščí kopec (271,7 m n. m.) a Velká Slunečná (283,1 m n. m.). Zasahuje do katastrálních území obcí Brod nad Dyjí, Březí u Mikulova, Dobré Pole a Dolní Dunajovice. Důvodem ochrany jsou porosty nízkých xerofilních křovin, krátkostébelných trávníků, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, jako je mandloň nízká (Prunus tenella), pelyněk Pančicův (Artemisia pancicii), katrán tatarský (Crambe tataria), srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia) a kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a jejich biotopy. Území bylo dříve využíváno pro zemědělskou činnost – vinohrady, ovocné sady a pole. Velká Slunečná byla zterasována, nebyla však osázena a v současnosti má charakter stepních lad. Ohrožení způsobuje invazní třtina křovištní a kolonie divokých králíků. Rezervace je spravována Správou CHKO Pálava.

      Zdroj: Wikipedia.org

      Děkujeme našim partnerům

      Svět lahví
      Kera Green

      Dunajovské kopce - spolek vinařů
      Sklepní 330
      Dolní Dunajovice
      691 85

      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
      www.dunajovskekopce.cz
      www.sklepyotevrene.cz
      IČ: 02658232
      č. účtu: 115-2089530217/0100

      Jakubčíková Liběna Ing.
      asistentka spolku
      +420 777 887 417
      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

      Tichý Lubomír
      předseda spolku
      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.